Kalibr VINCO LEHRE

Měřidla pro kontrolu mezizubní mezery na roztečné kružnici nebo také VINCO-Lehre jsou ruční kontrolní měřidla pro kontrolu tohoto parametru na vnějším či vnitřním ozubení.

Měřidla indikují mezní tolerance šířky zubu / mezizubní mezery na roztečné kružnici. Mohou tedy říci zda se šířka zubu / mezizubní mezery nachází v tolerančním poli či nikoli. Součástí měřidla je vždy nastavovací kus, kterým se vynuluje číselníkový úchylkoměr. Tento nastavovací kus je rozměrově ve středu tolerančního pole stanoveného rozměru. Na číselníkovém úchylkoměru pak odečteme odchylku od správného rozměru.

VINCO-Lehre dodáváme v provedení jako ruční meřidla nebo stolní provedení.