MEGALU

MEGALU profily

Je protlačovaný profil, který je rozdělen zkosenými rýhami na sekce o velikosti 16×16 mm. Každá sekce je podélně protažena vrtáním o prům. 8,5 mm. Toto vrtání je možno na čelní straně vyříznout na závit M10 a upnout šrouby.

Varianty:

  • L-profil
  • uzavřený O-profil

Brožura MEGALU

PDF, 207.5 kB